Entries by borodinecsanatolijs

Veiksmīgi noslēdzām  projektu “Jaunu adiabātisko dzesēšanas paneļu prototipa izstrāde dzesēšanas iekārtu ilgtspējas un energoefektivitātes nodrošināšanai”

Kopā ar SIA “Blue Energy Global”  veiksmīgi noslēdzām  projektu “Jaunu adiabātisko dzesēšanas paneļu prototipa izstrāde dzesēšanas iekārtu ilgtspējas un energoefektivitātes nodrošināšanai”. Projekta Nr. Nr.1.1.1.1/19/A/002.  Eiropas Komisijas eksperti sasniegtus rezultātus novērtēja uz 95%! Tas nepārprotami  liecina par sasniegto rezultātu augsto kvalitāti un atbilstību projekta izvirzītiem mērķiem. Projekta ietvaros tika izstrādāts jaunu adiabātisko dzesēšanas paneļu prototips, kas ļauj […]

Ir noslēgusies ERAF “Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts”

Ir noslēgusies ERAF “Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts” 4. kārta https://www.lzp.gov.lv/lv/pecdoktoranturas-programma, kur mūsu vadošā pētniece Lana Migla sekmīgi realizēja savu projektu ““Latentā siltuma uzkrājējs stabilai dzesēšanas sistēmas darbībai” Nr.1.1.1.2/VIAA/4/20/661, iesniedza patenta pieteikumu un saņēma augstu recenzentu novērtējumu. Šī bija brīnišķīga iespēja veikt kvalitatīvus pētījumus, celt savu zinātnieka kvalifikāciju un doties starptautiskā mobilitātē.Varam lepoties, ka visās 4. kārtās […]

Jauns projekts SMARTeeSTORY

No 1. maija savu darbību sāka projekts SMARTeeSTORY,  kuru finansē Eiropas Savienības Apvārsnis Eiropa (EU Horizon Europe). RTU SGŪTI  ir šī projekta konsorcija dalībnieks.  Apvienojot energoefektivitāti, atjaunojamos enerģijas avotus un digitālās un viedās tehnoloģijas, SMARTeeSTORY projekts cenšas pārvērst  vēsturiskās ēkas par klimatneitrālām. Mūsu institūtam tā būs unikāla iespēja pielietot iekrātās zināšanas praksē, kā arī smelties […]

Autonoma droša dzīvojamā ēka

Siltuma inženierijas un tehnoloģijas katedras komanda šī gada vidū uzsāka darbu pie autonomas drošas dzīvojamās ēkas konceptuālā dizaina izstrādes. Ēkas norobežojošās konstrukcijas ir veidotas no ballistiski izturīgiem koka karkasa paneļiem, kurus kolēģi izstrādāja projekta ietvaros jau 2020. gadā un pašreiz gaida patenta pieteikuma apstiprinājumu. Ēkas logi ir veidoti no triecienizturīgiem stikliem ar ārpusē izvietotiem slēģiem, papildus drošībai un lai novērstu telpu […]

ERA-Net projekts – Viedo atjaunojamās enerģijas kopienu ieviešana (DoRES)

Šī gada jūnijā Siltuma inženierijas un tehnoloģijas katedrakopā ar Čehijas Tehnisko universitāti Prāgā parakstījuši konsorcija līgumu par “Viedo atjaunojamās enerģijas kopienu ieviešanas (DoRES)” projekta īstenošanu Apvienotās programmēšanas platformas (JPP) ERA-Net viedo enerģijas sistēmu (SES) iniciatīvā un inovācijas misijā (MI) kopīgā uzaicinājumā 2020 (MICall20) ietvaros par digitālo transformāciju zaļās enerģijas pārejai. Mēs sāksim JPP ERA-Net SES […]

Siltuma tehnoloģijas inženierijas un tehnoloģijas katedras jauns projekts “Optimāla iekštelpu gaisa kvalitātes un siltuma komforta kontrole, pamatojoties uz telpas reāllaika 3D skenēšanas datiem”

No 2022. gada 01. janvāra uzsākam jaunā projekta īstenošanu. Projekta galvenais mērķis ir izveidot ventilācijas kontroles sistēmu ar automātiski vadāmiem logiem izglītības ēkām, kas reaģētu uz mainīgajiem noslogojuma līmeņiem un cilvēku atrašanās vietu. Risinājuma pamatā būtu telpas reāllaika 3D kustības skenēšanas dati, kas kontrolētu ventilācijas sistēmu reakciju. Šādas precīzas ventilācijas kontroles vadības stratēģijas ieviešana ļaus […]

Grantu konkurss studijām maģistrantūrā

Vēršam jūsu uzmanību, ka sākot no šodienas līdz ar iestāšanos maģistrantūrā ir iespējams pieteikties RTU konkursam. Konkursa oficiālais mērķis ir palielināt maģistrantu skaitu RTU, bet mūsuprāt tā ir arī lieliska iespēja attīstīt savas zinātniskas iemaņas un sagatavoties studijām doktorantūrā. Projekta maksimālās tiešās attiecināmās izmaksas ir 6000 eiro. No savas puses arī esam atvērti ciešākai sadarbībai […]

Nāc studēt RTU SGŪTI!

Mācību programma, kurā Tu iegūsi plašas zināšanas par ēku energoefektīvu būvniecību, to energoapgādi, iekšējo klimatu, ventilāciju un ūdens tehnoloģijām! Vairāk info šajā video!

Īsumā par Latvijas gāzes apgādes sistēmu

Rīgas pirmās gāzes fabrikas pamatakmeni svinīgi uzlika kanāla malā pie Bastejkalna, Jēkaba ravelīna vietā 1861. gada 12. Jūlijā. 1862. Pirmā Latvijā izmantotā gāze bija ogļu deggāze, kuru ražoja vācu inženiera Ā. Kīnela projektētajā gāzes fabrikā. 1962. gadā pēc padomju valdības lēmuma “Par gāzes rūpniecības un PSRS pilsētu un uzņēmumu gāzapgādes tālāku attīstību” (15.08.1958) no Ukrainas […]

Ēku inženiersistēmu montāžas laboratorija

Ar nelielu kavēšanos steidzamies padalīties ar patīkamām ziņām, ka mūsu foršie studenti ir noslēguši (pabeiguši) kārtējo projektu. Projekts “Ēku inženiersistēmu montāžas laboratorija” tika īstenots 3 kārtās: 1. kārta “Balansēšana”; 2. kārta “Gaisa filtri”; 3. kārta “AVK inženiersistēmu automatizācija”. 1. un 2. kārtas montāžu veica projekta daļu autori – Raimonds Bogdanovičs un Gints Dakša ar Siltuma […]