Ir noslēgusies ERAF “Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts”

Ir noslēgusies ERAF “Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts” 4. kārta https://www.lzp.gov.lv/lv/pecdoktoranturas-programma, kur mūsu vadošā pētniece Lana Migla sekmīgi realizēja savu projektu ““Latentā siltuma uzkrājējs stabilai dzesēšanas sistēmas darbībai” Nr.1.1.1.2/VIAA/4/20/661, iesniedza patenta pieteikumu un saņēma augstu recenzentu novērtējumu. Šī bija brīnišķīga iespēja veikt kvalitatīvus pētījumus, celt savu zinātnieka kvalifikāciju un doties starptautiskā mobilitātē.
Varam lepoties, ka visās 4. kārtās šo atbalstu aktīvi izmantoja mūsu zinātnieki un mācībspēki- vadošā pētniece Jelena Tihana (3.kārtā) , vadošais pētnieks Aleksandrs Zajacs (3. kārtā), vadošā pētniece Natalja Sidenko (2. kārtā) vadošais pētnieks Jurģis Zemītis (1. kārtā).