Jauns projekts SMARTeeSTORY

No 1. maija savu darbību sāka projekts SMARTeeSTORY,  kuru finansē Eiropas Savienības Apvārsnis Eiropa (EU Horizon Europe). RTU SGŪTI  ir šī projekta konsorcija dalībnieks. 

Apvienojot energoefektivitāti, atjaunojamos enerģijas avotus un digitālās un viedās tehnoloģijas, SMARTeeSTORY projekts cenšas pārvērst  vēsturiskās ēkas par klimatneitrālām. Mūsu institūtam tā būs unikāla iespēja pielietot iekrātās zināšanas praksē, kā arī smelties daudz jauna no sadarbības ar projekta partneriem.  Projekta rezultāti tiks izmantoti studiju procesā,  lai arī mūsu  studenti būtu informēti par aktualitātēm vēsturisko ēku diģitālizācijas jomā.