ERA-Net projekts – Viedo atjaunojamās enerģijas kopienu ieviešana (DoRES)

Šī gada jūnijā Siltuma inženierijas un tehnoloģijas katedrakopā ar Čehijas Tehnisko universitāti Prāgā parakstījuši konsorcija līgumu par “Viedo atjaunojamās enerģijas kopienu ieviešanas (DoRES)” projekta īstenošanu Apvienotās programmēšanas platformas (JPP) ERA-Net viedo enerģijas sistēmu (SES) iniciatīvā un inovācijas misijā (MI) kopīgā uzaicinājumā 2020 (MICall20) ietvaros par digitālo transformāciju zaļās enerģijas pārejai. Mēs sāksim JPP ERA-Net SES fokusa iniciatīvu par energosistēmas digitalizāciju (“EnerDigit”).

DoRES projekta mērķis ir atbalstīt pāreju uz zaļo enerģiju, plašāk ieviešot informācijas un komunikācijas tehnoloģijas (IKT), lai labāk pārvaldītu atjaunojamos enerģijas avotus un integrētu to gandrīz nulles enerģijas ēku (nZEB) kopienās. Dažādas nozares, tostarp elektrotehnika, mašīnbūve un IKT, sadarbosies, lai nodrošinātu pāreju no fosilā kurināmā uz zaļo enerģiju, kā rezultātā tiks nodrošināta gan piegādes drošība, gan galalietotāju pāreja no patērētājiem uz ražojošiem patērētājiem (prosumers). Tas veicinās enerģijas ražošanas/izmantošanas efektivitāti un ilgtspēju.

Ir skaidrs, ka daudzu enerģijas avotu saražoto enerģiju kļūst arvien grūtāk savienot siltumtīklos un elektrotīklos, kā arī integrēt visus ražotājus energosistēmās. Tas apgrūtina atjaunojamo energoresursu (AER) uzstādītājiem visu nepieciešamo zināšanu apguvi, lai sniegtu mūsdienīgus pakalpojumus vienlaikus un vienuviet. Šīs tendences rezultātā pieaug IKT nozīme. Informācijas tehnoloģijas (IT) šobrīd ir vispieprasītākā prasme visās nozarēs. Projektā īpaša uzmanība tiks pievērsta IKT risinājumu ieviešanai, kas tiks izmantoti AER uzstādīšanas laikā, un to integrēšanai dzīvojamo māju kopienās. Pāreja no patērētājiem uz ražojošiem patērētājiem nodrošinās sociālo ilgtspēju, un parēju uz zaļās enerģijas izmantošanu.

Projekta rezultātā tiks piedāvāta pieeja (vadlīnijas) vairāku enerģijas avotu integrēšanai un pārvaldības iespējām dzīvojamo māju kopienās. Projekta ietvaros tiks noteikti visi nepieciešamie dati viedo AER sistēmu projektēšanai un sistēmu turpmākajai attīstībai (uzlabojumiem, palielinājumam). Tas ļaus mazajiem uzņēmumiem samazināt iesaistīto IT darbinieku skaitu, kā arī optimizēt galaprodukta izmaksas.

Projekta rezultāti palīdzēs izveidot atvērtus un saskaņotus tirgus vietējās kopienās ar uzlabotām IKT un enerģijas tirdzniecības iespējām. Visas projekta aktivitātes ir vērstas uz projekta dalībvalsts mērķu sasniegšanu. Čehijai ir ņemti vērā THETA programmas mērķi attīstībai un inovācijai enerģētikas tehnoloģijās un sistēmas elementos ar lielu potenciālu ātrai pielietošanai pakalpojumu sektorā. Latvijai projekta uzmanības centrā ir Viedās specializācijas stratēģija tautsaimniecības transformācijai uz augstāku pievienoto vērtību un lielāku resursu efektivitāti.Projekta papildu mērķis ir nodrošināt galalietotājiem ērtu piekļuvi visam AER izmantošanas procesam, izmantojot vienu pakalpojumu. Šis pakalpojums nodrošinās visas nepieciešamās zināšanas vienuviet. Tādējādi nebūs jāalgo papildu darbuzņēmēji un jātērē laiks procesa koordinēšanai