Grantu konkurss studijām maģistrantūrā

Vēršam jūsu uzmanību, ka sākot no šodienas līdz ar iestāšanos maģistrantūrā ir iespējams pieteikties RTU konkursam. Konkursa oficiālais mērķis ir palielināt maģistrantu skaitu RTU, bet mūsuprāt tā ir arī lieliska iespēja attīstīt savas zinātniskas iemaņas un sagatavoties studijām doktorantūrā. Projekta maksimālās tiešās attiecināmās izmaksas ir 6000 eiro. No savas puses arī esam atvērti ciešākai sadarbībai ar maģistrantūras studentiem un nepieciešamības gadījumā piešķirsim papildu finansējumu pētījuma veikšanai.https://files.rtu.lv/…/2021_Ma%C4%A3istrantu%20projektu…

Uzņemšana no 28. jūnija līdz 11. jūlijam! rtu.lv/stude-rtu. Aicinām laicīgi sazināties ar potenciāliem darba vadītajiem un struktūrvienības vadītajiem: Anatoliju Borodiņecu un Kristinu Kokinu.