Ēku inženiersistēmu montāžas laboratorija

Ar nelielu kavēšanos steidzamies padalīties ar patīkamām ziņām, ka mūsu foršie studenti ir noslēguši (pabeiguši) kārtējo projektu. Projekts “Ēku inženiersistēmu montāžas laboratorija” tika īstenots 3 kārtās: 1. kārta “Balansēšana”; 2. kārta “Gaisa filtri”; 3. kārta “AVK inženiersistēmu automatizācija”. 1. un 2. kārtas montāžu veica projekta daļu autori – Raimonds Bogdanovičs un Gints Dakša ar Siltuma inženierijas darbinieku palīdzību, savukārt 3. kārtas montāžu veica mūsu 5. kursa studenti priekšmeta “Ēku inženiersistēmu automātika” praktisko nodarbību ietvaros projekta autores Gunas Bebres un pasniedzēja Andra Krūmiņa vadībā. Ēku inženiersistēmu montāžas laboratoriju jau izmanto dažādu studiju kurus praktiskajās nodarbībās, kā arī maģistra un doktorantūras pētījums. Projekts tika īstenots SP Iniciatīvas fonda ietvaros laika posmā no 2018 – 2019. gadam. Liels paldies par tehnisko un materiālo atbalstu no Lafivents, Wago, RTU SP!